Gratulace...

kamelie
6. červenec 2017

 

Otče biskupe Antoníne,
přijměte od nás všech, jak redakce, tak pravidelných čtenářů a návštěvníků webových stránek Farnost Halenkovice upřímné blahopřání ke jmenování titulárním biskupem diecéze Vaga a pomocným biskupem olomouckým.

 

Přejeme Vám:

  • hojnost darů Ducha svatého, abychom skrze Vaši katechezi neustále objevovali lásku Boha Otce k nám a současně dokázali odpovědět na jeho pozvání

  • ochranu Vašich patronů, neboť často svým jednáním přispíváme k tomu, že dnešní svět zachvacuje temnota a jedině mocná ochrana křestních a biřmovacích patronů v čele s archandělem Michaelem dokáže temnotu porazit, aby světlo naplnilo zemi a my se dokázali navrátit do náruče milujícího Otce

  • pomoc Matky Boží, její přímluva je veliká a mnohdy nedoceněná. Nechť skrze její mateřskou přímluvu u nebeského Otce, nás vždy povedete po cestách Páně

  • pevné zdraví pro Vaši službu, neboť její přijetí si vyžaduje trpělivost, chápající soustředění, jasné oko, téměř hudební sluch, také schopnost analyzovat a nalézt optimální řešení

  • přízeň Nejvyššího neboť bez Božího požehnání, marné lidské namáhání