Duchovní obnova s otcem Mgr. Matúšem Marcinem

sv. Charbel
25. listopad 2022

Ve dnech 7. – 9. 10. 2022 proběhla v naší farnosti (Staré Město) duchovní obnova otce Matúše Marcina s řadou přednášek. Součástí programu bylo také pomazání myrem sv. Šarbela, zasvěcení našich rodin a ČR neposkvrněnému srdci Panny Marie. Přednášky probíhaly od pátečního odpoledne do nedělního večera a jejich součástí byly mše svaté, adorace a modlitby za uzdravení a za naše rodiny.

Otec Mgr. Matúš Marcin se v přednáškách zaměřil na 5 kamenů proti Goliášovi, které nám dává Panna Maria. Jedná se o růženec, eucharistii, Písmo svaté, půst a měsíční svatou zpověď. U každého z těchto kamenů jsme se zastavili a o. Marcin s námi každý kámen detailněji rozebral.

Růženec je mocná zbraň, kterou máme proti zlu a je důležité se jej modlit, obzvláště v dnešní době.

U eucharistie vzpomněl otec Marcin eucharistické zázraky a knihu Carla Acutise, kde jsou zaznamenány tyto zázraky ve světě. Byly vzpomenuty eucharistické zázraky v Lancianu a také v Polsku (Sokůlka, Lehnice) a mnoho dalších v různých částech světa.

Boží Slovo je mocné a silné. Abychom ho dokázali přijmout, musíme očistit naše srdce. Je nutné číst Boží Slovo, abychom pochopili smysl života. Bůh k nám promlouvá, abychom duchovně rostli a abychom se očistili.

Půst je pro náš život velmi důležitý. Pán Ježíš šel na poušť, aby se postil. Také sv. Šarbel a další světci se postili. Čím se člověk více postí, tím je dokonalejší. Půst je návratem ke svému Otci. Při půstu je dobré vzbudit úmysl, za koho se jdeme postit. Alespoň pátky je vhodné se postit o chlebu a vodě.

Při svátosti smíření odevzdáváme naše hříchy, Bůh vstupuje do našeho srdce, očišťuje a uzdravuje ho a dává mu nový život. Skrze Modrou knihu k nám Panna Maria promlouvá, abychom se zpovídali alespoň 1x za měsíc. Otec Marcin vzpomenul, že kněží viditelně vidí, jak se po svátosti smíření dějí zázraky a uzdravení.

Součástí přednášek byla také témata, která nás v životě obklopují a se kterými se každý z nás setkal – někdo méně, někdo více. Otec Marcin se zaměřil na okultismus a nástrahy zlého ducha v dnešním světě (Halloween, proutkaření, biorezonance, voodoo, dětské hry, např. charlie-charlie a různé formy New Age).

 

V neposlední řadě nám přiblížil životopis sv. Šarbela, jeho život v klášteře a v poustevně, kam se sv. Šarbel uchýlil. Dozvěděli jsme se o zázracích, kdy na přímluvu sv. Šarbela došlo k mnoha uzdravením. Nejvíce mne zaujal příběh ženy Nuhád Aš-Šámí, která ochrnula a kterou sv. Šarbel operoval po své smrti. Vždy 22. v měsíci se konají poutě, kdy jí tyto rány mírně krvácejí, aby o tomto zázraku svědčila lidem. Také se v tento den slaví mše svaté s pomazáním oleje sv. Šarbela.

Na závěr duchovní obnovy nám o. Marcin doporučil praktické věci jako např. aplikace do mobilu, např. Svetlo Máriino, Svetlo Josefovo a Moja modlitba. Byla doporučena také literatura spojená nejen se sv. Šarbelem a exorcismem, ale také životopisy svatých a další duchovní literatura.

Musím konstatovat, že se mě tato duchovní obnova velmi dotkla. Nebyla to moje první zkušenost se sv. Šarbelem a vím, že na přímluvu sv. Šarbela se opravdu dějí zázraky.