Don Bosco nám odkazuje

Don Bosco
7. srpen 2015

Při cestách do Francie jsme několikrát navštívili Turín. Mimo basiliku Panny Marie Pomocnice a klášter salesiánů dona Bosca jsme toho z Turína moc nepoznali. Naše cesta vedla vždy do čtvrti Valdocco, kde Don Bosco započal svoje dílo výchovy chlapců. Později byl zde vystavěn Casa Madre dei Salesiani, tedy mateřský salesiánský dům. V těsné blízkosti stojí Basilica di Maria Ausiliatrice, Basilika Panny Marie, Pomocnice křesťanů.

Don Bosco v roce 1844, když hledal místo pro svou oratoř měl sen, v něm mu sama P. Maria ukázala místo, kde měl stát kostel slovy: "Chci, aby Bůh byl mimořádným způsobem uctíván na tomto místě, kde slavní turínští učedníci Avventor, Solutor  a Octavius podstoupili své mučednictví.“ Don Bosco vždy dodával, že mu dala také sehnat nezbytné prostředky k jeho zbudování. Don Bosco na rady ekonoma Dona Savia, který byl bez peněz a radil s oddálením stavby řekl: "Dej se do kopání základů; kdy jsme začínali jaké dílo a měli na ně peníze? Je třeba nechat Boží Prozřetelnost, ať se postará“.

9. června 1868 byl chrám slavnostně posvěcen. Uvnitř chrámu je nápis HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA (Tady je můj dům, odtud má sláva). Don Bosco říkával: "Já nejsem autorem těchto velkých věcí, které vidíte, to Pán a nejblahoslavenější Panna Marie se neštítili použít mne, chudého kněze, aby tato díla vykonal. Ze svého jsem nedal nic. To Panna Maria si zbudovala svůj dům. Každý kámen, každá ozdoba znamená milost.“

Don Bosco popsal obraz na hlavním oltáři slovy: "Panna Maria vévodí v záplavě světla a majestátu. Je obklopena sborem andělů, kteří ji poslouchají jako svou Královnu. V pravé ruce drží žezlo, které je symbolem její moci, na levé má Dítě s rozepjatými ručkami, jež tak udílí své milosti a milosrdenství tomu, kdo se utíká k jeho vznešené Rodičce. Kolem a dole jsou svatí apoštolové a evangelisté. Tito, jakoby v hluboké extází volali: "Královno apoštolů, oroduj za nás“, obdivují v úžase svatou Pannu. V pozadí obrazu je Turín se svatyní Valdocco a vzadu návrší Superga." Obraz je působivým znázorněním titulu "Maria Matka Církve“. Je významnou mariánskou katechezí. Maria, jakožto Matka Božího Syna, je královnou nebe a země. Celá Církev, zastoupená apoštoly a svatými, ji vzývá jako Matku a mocnou Pomocnici.

V roce 1862 svěřuje Don Boscko jednomu z prvních salesiánů D. Caglierovi: "Madona chce, abychom ji uctívali titulem Maria Pomocnice: časy  jsou tak smutné, že potřebujeme, aby nám svatá Panna pomohla uchovat a hájit křesťanskou víru“.

V roce 1868 Don Bosco píše: "Zkušenost osmnácti století nám dává poznat, že nejsvětější Panna Maria pokračuje z nebe s velkým úspěchem ve svém poslání Matky Církve a Pomocnice křesťanů, které začala na zemi“.

V roce 1934, kdy byl kanonizován Don Bosco, dochází k rozšíření basiliky. Byl zbudován oltář sv. Jana Bosca, oltář sv. Marie Domenici Mazzarellové, zakladetelky Dcer Panny Marie Pomocnice a sv. Dominika Savia.

Vstoupíme-li jednou do tohoto nádherného a majestátného chrámu, který vyrostl jako zázrakem díky velké víře a odevzdanosti Dona Boska do rukou božích, máme touhu se do něj opět vrátit, neboť zde pociťujeme přítomnost všech světců, jejichž ostatky se zde nachází. Přijdeme-li se srdcem otevřeným, přijmeme odkaz Dona Boska a budeme se ve svých každodenních starostech obracet k Panně Marii Pomocnici. Mám za to, že jeho slova: "časy  jsou tak smutné, že potřebujeme, aby nám svatá Panna pomohla uchovat a hájit křesťanskou víru“, plně vystihují dnešní realitu!