Sociální sítě – dobro či závislost

pavučina
9. únor 2018

Vždy bude mezi křesťany existovat někdo, kdo bude brát Krista vážně. Protože ani Ti, kdo jej zrazují, nemohou evangelium zničit. Mohou ho zakrýt, přizpůsobit si ho, jak se jim hodí, ale nemohou ho zničit. Proto se vždy najde někdo, kdo ho znovu objeví a ochotně půjde "s kůží na trh".
Ignazio Silone

Nedávno jsem objevila v časopisu CHIP velmi zajímavý článek. Podtitulek zněl Vývojáři a programátoři znovu oživují už kdysi zatracenou totalitní koncepci – nikoliv pro lepší nový svět, nýbrž pro maximalizaci zisku ze zákaznických služeb. Dočetla jsem se, že průměrný uživatel smartphonu se dívá na mobilní telefon asi 90krát denně, z čehož 35krát hledá nové zprávy. Díky neustálému kontaktu se svým telefonem můžeme uskutečnit každý den až 2000 interakcí pomocí stisku tlačítek nebo poklepáním či přejetím prstem.

Start-up nazvaný Dopamin Labs získává zákazníky heslem "Udělejte vaši aplikaci ještě více návykovou", slibuje, že zvýší zapojení a interakci uživatelů až o 167 procent. Jak to funguje? Komentář, kterým někdo hodnotil například fotografii na Facebooku, je spouštěč; otevření aplikace je akce; odměnou pak může být lajk nebo sdílení příspěvku. Zakladatel Dopaminu Labs Ramsay Brown říká: "Pouze tím, že určujete, kdy a jak lidem tento malý dopaminový šok dáte, je můžete dovést k tomu, že budou aplikaci používat stále častěji."

Zakládající předseda společnosti Facebook Sean Parker nyní upozorňuje na důsledky používání sociálních médií. On sám lituje svého podílu na tom, čím se Facebook dnes stal. Prý se od samého začátku jednalo pouze o to, jak získat co nejvíce času a pozornosti uživatelů. Takže jsme sem tam museli uživatelům dát trochu toho dopaminového dopingu, když jim skoro nikdo neodpověděl nebo nereagoval na jejich příspěvky pomocí lajku nebo komentáře. "Doslovně to mění vztahy mezi uživateli i vůči společnosti. Sám Bůh ví, co to udělá s mozky našich dětí." Od Facebooku odešel před dvanácti lety.

Francois Cholet, přední expert na umělou inteligenci v Googlu, říká, že koncept Dopamin Labs vedoucí k probuzení "závislosti" je podle něj jednou z "nejsmutnějších věcí", s nimiž se dnes setkává.

Papež František se před několika týdny velmi jasně vymezil k pronikání zlého ducha do naší společnosti, našich vztahů a našich životů. Mnozí se nad jeho slovy pozastavují a jako by nechápali, že bije na poplach. "Ten mocný", který se oděl pýchou, se snaží do svých sítí ulovit co nejvíce "dětí božích". Využije proto všeho! Často díky svobodě, kterou nám dal náš Stvořitel, vplouváme do nastražených sítí. Buďme proto obezřetní a pokud možno mějme své chytré telefony pod kontrolou, stejně jako návštěvy na Facebooku, vždyť nám mají pouze sloužit, nikoliv nás ovládat... Důležité je, aby byly v tomto ohledu rodiče příkladem pro své děti.

Lednovou neděli jsme naslouchali slovům evangelia: "Ježíš v sobotu vstoupil v městě Kafarnaum do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona."

E-vangelium on life portálu Paulínek krásně shrnuje: Jen on – Ježíš Kristus – má totiž moc umlčet zlo, které se rozkřikuje v duši člověka. Žádné učení samo o sobě, třebaže ušlechtilé a vznešené, tuto moc nemá. Podstatou evangelního učení není jakási nauka, poznání či dokonce věda, nýbrž osoba Ježíše Krista. Byla by tedy škoda, kdybychom zůstali pouze u tiché "zbožné" závisti a nezúčastněně sledovali žasnoucí obyvatele Kafarnaum. I my máme totiž skutečnou příležitost rozhodnout se, jaký postoj zaujmeme: Můžeme žasnout nad mocí živého Krista, který je i dnes přítomen mezi námi, ačkoli jinak než v kafarnaumské synagoze (avšak ne méně reálně) a s úžasem "číst" jeho působení v našem životě či v životech druhých lidí. Nebo mu můžeme "zabouchnout" dveře sebejistým: "Vím... Vím, kdo jsi... Znám zpaměti přikázání... Znám blahoslavenství... Znám celé pasáže z evangelia... Vím všechno... Co je ti po mně? (Nepotřebuji tě!)