Tříkrálová sbírka

koledníci
15. leden 2015

V sobotu 10. ledna 2015 proběhla na Halenkovicích tradiční Tříkrálová sbírka. Letos již 15. ročník sbírky konané pod záštitou Charity sv. Anežky Otrokovice přinesl nadmíru štědrý výsledek.

Celkem jedenáct skupin tříkrálových koledníků totiž vybralo v naší obci celkem 53 368,- Kč. Z výtěžku pomáhá Charita sv. Anežky všem potřebným rodinám i konkrétním jednotlivcům, kteří si sami pomoci nemůžou a u nichž ani jiné pomoci obvykle nejsou k dispozici.

Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat všem organizátorům Tříkrálové sbírky i všem koledníkům za jejich nasazení se pro tuto prospěšnou činnost a rovněž děkujeme všem dárcům za velkorysost.