Advent s malými dětmi „o radostech“

svíčky ve tvaru srdce
12. prosinec 2020

Společně jsme vstoupili do doby Adventu. Do doby, kdy se připravujeme na příchod Božího Syna na svět. Letošní Advent a Vánoce budou odlišné než všechny předchozí. Pandemie nás zahnala do našich domovů a neumožňuje slavit způsoby jako doposud. Na druhou stranu je to doba nesmírných výzev a příležitostí. Můžeme trávit více času se svými blízkými, vzájemně se poznávat, sami se vnitřně ztišit a naslouchat.

Jedním ze způsobů, jak někomu udělat radost, je darovat něco ze sebe, do čeho dáme kus svého srdce. My jsme se letos s Tomáškem rozhodli, že našim nejbližším vyrobíme něco, do čeho dáme kousek sebe. Vždyť nejkrásnějšími dárky jsou vždy takové dárky, které zahřejí a potěší. Rozhodli jsme se tedy darovat ručně vyrobená mýdla, ručně vyrobené svíčky ve tvaru srdce a vánoční hvězdy vlastnoručně navlečené z voskových perel dle naší fantazie. Do všeho jsme dali kousek sebe.

V době Adventu si také více než kdy jindy připomínáme některá proroctví. Vycházíme z programu Katechezí Dobrého Pastýře. Procházíme jednotlivé katecheze v následujícím pořadí: Světlo, Dítě, Zvěstování, Narození Ježíše a klanění pastýřů. Zamýšlíme se: Kdo je tím Světlem? Co nám chce Bůh skrze toto proroctví sdělit? Kdo bude to dítě? Věčný otec – jak může být malé dítě nazváno otcem? Jaký vládce? Vládce čeho? Proč chce Bůh Marii oznámit příchod na svět prostřednictvím zvláštního posla? Jak Maria andělovi na tuto zprávu odpověděla? A mnoho dalších otázek, kterými se snažíme dospět k tomu, jak to tehdy vlastně všechno bylo…

V případě zájmu o jednotlivá témata katechezí, tj. Světlo, Dítě, Zvěstování a Narození Ježíše a klanění pastýřů, se prosím obraťte na redakci, která Vám tyto katecheze zprostředkuje.

Přeji vám všem krásný a požehnaný adventní čas plný radosti a pokoje.