Bohoslužby 20. 2. - 27. 2. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
20.02.2022
 
7. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Janečkovy, dceru a syna
Halenkovice 10:15 Prosba o dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Brázdilovu, Mihalovu a za DO
Pondělí
21.02.2022
       
Úterý
22.02.2022
SV Stolec sv. Petra      
Středa
23.02.2022
PA Polykarp Halenkovice 17:00 Na poděkování za 88 let života, prosba o Boží požehnání a ochranu do dalších let
Čtvrtek
24.02.2022 
  Spytihněv 17:30 Za + manžela, oboje rodiče, vnuka a za ŽR
Pátek
25.02.2022
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
26.02.2022 
  Spytihněv 08:00 Za + a ŽR Valentovu a za nemocnou osobu
Neděle
27.02.2022
 
8. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za rodinu Janečkovu, Kodrlovu a za ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 27. 2. 2022 bude sbírka Haléř sv. Petra (na papežské misijní dílo).
  • Společné setkání s vedoucími synodálních skupinek jak z Halenkovic, tak ze Spytihněvi, bude ve čtvrtek po mši svaté, tedy v 18:15 h, ve Spytihněvi na faře.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Přijměte pozvání na faru ve čtvrtek 24. února 2022 v 18:00 h na Povídání o jaru, zahrádkách a květinách s paní Milenou Košábkovou.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Dodejte otci Tomášovi co nejdříve, prosím, požadavky na využití fary, aby se sestavil harmonogram ekonomického vytápění.