Bohoslužby 13. 2. - 20. 2. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
13.02.2022
 
6. mezidobí Spytihněv 08:45 Za knížete českého Spytihněva II.
Halenkovice 10:15 Za mír a úctu k životu od početí do přirozené smrti
Pondělí
14.02.2022
       
Úterý
15.02.2022
       
Středa
16.02.2022
  Spytihněv 14:30 Pohřební mše svatá
Halenkovice 17:00 Za + Cyrila a Antonii Zapletalovy a za celou + rodinu
Čtvrtek
17.02.2022 
  Spytihněv 17:30 Na poděkování PB za přijatá dobrodiní, za dar zdraví a za ŽR
Pátek
18.02.2022
     
Sobota
19.02.2022 
  Spytihněv 08:00 Za + rodiče Čevelovy, 2 syny, za + a ŽR Čevelovu a Šiškovu
Neděle
20.02.2022
 
7. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Janečkovy, dceru a syna
Halenkovice 10:15 Prosba o dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Brázdilovu, Mihalovu a za DO

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Pomazání nemocných v kostele bude v neděli 13. února.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Kamila na tel. 731 621 205.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V pondělí 14. února 2022 v 17:00 h bude na faře setkání ekonomické rady s panem Jiřím K. z firmy Proklimo. Bude: (1.) prezentována koncepce vytápění našeho kostela tepelným čerpadlem ze vzduchu s možností (2.) přímých technických věcných dotazů na pana Jiřího K. Jsou zváni dále všichni farníci, kteří se o tom chtějí více dovědět, mají k tomu co říci, zvláště pak i ti, kteří mají a mohou následně předložit (3.) jiný návrh vytápění našeho kostela (např. pan Miroslav K. – lokální vytápění v lavicích, podušky u židlí, elektrokotel v sakristii, pánové Jiří J. a Jaroslav G. – opětovné vytápění akumulačními kamny a elektrokotel v sakristii.)
    Děkuji předem za Vaši účast a opravdový zájem o společnou dobrou věc, o. Tomáš.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Prosím, dodejte otci Tomášovi co nejdříve požadavky na využití fary, aby se sestavil harmonogram ekonomického vytápění.