Bohoslužby 06. 02. - 13. 02. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
06.02.2022
 
5. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Burešovy, tři syny a rodinu Šumíčkovu a Burešovu
Halenkovice 10:15 Za + Růženu Švýcarovu, + manžela, + dceru a za ŽR
Pondělí
07.02.2022
PA Jan Bosco      
Úterý
08.02.2022
       
Středa
09.02.2022
  Halenkovice   Není mše svatá
Čtvrtek
10.02.2022 
PA Scholastika Spytihněv   Není mše svatá
Pátek
11.02.2022
PA PM Lurdská      
Sobota
12.02.2022 
  Spytihněv   Není mše svatá
Neděle
13.02.2022
 
6. mezidobí Spytihněv 08:45 Za knížete českého Spytihněva II.
Halenkovice 10:15 Za mír a úctu k životu od početí do přirozené smrti

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Pomazání nemocných v kostele bude v neděli 13. února.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Kamila na tel. 731 621 205.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V pondělí 14. února 2022 v 17:00 h bude na faře setkání ekonomické rady s panem Jiřím K. z firmy Proklimo. Bude: (1.) prezentována koncepce vytápění našeho kostela tepelným čerpadlem ze vzduchu s možností (2.) přímých technických věcných dotazů na pana Jiřího K. Jsou zváni dále všichni farníci, kteří se o tom chtějí více dovědět, mají k tomu co říci, zvláště pak i ti, kteří mají a mohou následně předložit (3.) jiný návrh vytápění našeho kostela (např. pan Miroslav K. – lokální vytápění v lavicích, podušky u židlí, elektrokotel v sakristii, pánové Jiří J. a Jaroslav G. – opětovné vytápění akumulačními kamny a elektrokotel v sakristii.)
    Děkuji předem za Vaši účast a opravdový zájem o společnou dobrou věc, o. Tomáš.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Prosím, dodejte otci Tomášovi co nejdříve požadavky na využití fary, aby se sestavil harmonogram ekonomického vytápění.