Bohoslužby 21. 8. - 28. 8. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
21.08.2022
 
21. mezidobí
Nanebevzetí PM
Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Skácelovu, Štěpaníkovu a za dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
22.08.2022
PA PM Královna      
Úterý
23.08.2022
       
Středa
24.08.2022
SV Bartoloměj Spytihněv 14:00 Pohřební mše svatá
Halenkovice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Lukášovu, Vítkovu a Zbrankovu
Čtvrtek
25.08.2022
  Halenkovice 14:00 Pohřební mše svatá
Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření
Pátek
26.08.2022
       
Sobota
27.08.2022 
PA Monika Spytihněv odpoledne Svatební obřad
Neděle
28.08.2022
 
22. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Lanšperkovy a za + a ŽR Lanšperkovu, Tomaštíkovu, Mikulkovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 10:15 Za + Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a za ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 28. 8. bude požehnání do nového školního roku a žehnání školních brašen, batůžků…
  • Za dobrého počasí se plánuje mše svatá u jezera pro všechny na pátek 2. září, s sebou pokrývku hlavy, tekutiny, svačinu, plavky, u jezera jste vítáni už od 14:00 h.
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23 (jsou vzadu v kostele a na webu), odevzdávejte je na faře.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Velké poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravách patrocinia – pouti v našem kostele.
  • Ve čtvrtek 1. září po mši svaté bude setkání farní rady – opravy kostela a nový pastorační plán.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.