Bohoslužby 7. 8. - 14. 8. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
07.08.2022
 
19. mezidobí Spytihněv 08:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní, prosba o dar zdraví a za 2 zemřelé rodiče
Halenkovice 10:15 Za + manžela Zdeňka, za + a ŽR Kaškovu a Brázdilovu
Pondělí
08.08.2022
PA Dominik      
Úterý
09.08.2022
SV Terezie Benedikta od Kříže      
Středa
10.08.2022
SV Vavřinec Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova
Čtvrtek
11.08.2022
PA Klára Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova
Pátek
12.08.2022
  U jezera 16:30 Mše svatá pro všechny u jezera
Sobota
13.08.2022 
Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + a ŽR Navrátilovu
Neděle
14.08.2022
 
20. mezidobí
Nanebevzetí PM
Spytihněv 15:00
!!!!!!!
Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 70 let života a za B. požehnání pro celou živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Za dobrého počasí se plánuje mše svatá u jezera pro všechny na pátek 12. a také 19. srpna, s sebou pokrývku hlavy, tekutiny, svačinu, plavky, u jezera jste vítáni už od 14:00 h.
  • V neděli 14. srpna bude při mši svaté žehnání bylin.
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23 (jsou vzadu v kostele a na webu), odevzdávejte je na faře.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V neděli 14. srpna oslavíme patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude odpoledne v 15:00 h s P. Lisowskim. Po mši jste zváni na občerstvení na farní zahradě. Jako obvykle, prosíme, můžete přinést buchty, zákusky, chlebíčky… na faru přede mší svatou.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.