Bohoslužby 16. 10. - 23. 10. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
16.10.2022
 
29. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Hasoňovy a syna
Halenkovice 10:15 Za rodiny Valentovu, Mlčochovu, Kalivodovu a DO
Pondělí
17.10.2022
PA Ignác An.      
Úterý
18.10.2022
SV Lukáš      
Středa
19.10.2022
  Halenkovice 14:30 Pohřební mše svatá
Čtvrtek
20.10.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření. Za + Stanislava a Marii Jakubíkovy
Pátek
21.10.2022
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
22.10.2022 
PA sobotní PM Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + a ŽR Janečkovu, Kodrlovu a Andrýskovu
Neděle
23.10.2022
 
30. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Hasoňovy a syna
Halenkovice 10:15 Za rodinu Janečkovu, Kodrlovu a Duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice

 • V pátek 21. 10. 2022 bude další mše svatá nejen pro děti. A v 18 h v Malenovicích v kostele bude Mládežnická mše sv. Zlínského děkanátu, po mši sv. bude program na faře, více informací na plakátku.
 • V sobotu 22. 10. 2022 bude pouť děkanátů na Velehrad.
 • V neděli 23. 10. 2022 bude sbírka na misie.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • V pátek pokračuje výuka náboženství ve škole i na faře.
 • V neděli 23. 10. 2022 bude po mši svaté před kostelem misijní koláč.

 

Halenkovice

 • Ve středu pokračuje výuka náboženství ve škole.
 • Odpoledne je pohřební mše svatá a večerní mše svatá není.
 • V neděli 23. 10. 2022 bude po mši svaté na faře misijní jarmark.
 • Na farní zahradě je možnost sběru jablek a ořechů.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.