Bohoslužby 9. 10. - 16. 10. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
09.10.2022
 
28. mezidobí Halenkovice 08:45
!!!!!!
Prosba o BP a posilu ve víře do rodiny našich dcer
Spytihněv 10:15
!!!!!!
HODY
Za + a živé farníky a za dobrodince kostela
Pondělí
10.10.2022
       
Úterý
11.10.2022
       
Středa
12.10.2022
  Spytihněv 15:00 Pohřební mše svatá
Halenkovice 18:00 Za + rodiče, bratra a za celou + a ŽR
Čtvrtek
13.10.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření. Za + Marii Dovrtělovu, sourozence Františka Dostálka, sestry, rodiče a za ŽR
Pátek
14.10.2022
       
Sobota
15.10.2022 
PA Terezie od Ježíše Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + a ŽR Janečkovu, Kodrlovu a Andrýskovu
Neděle
16.10.2022
 
29. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Hasoňovy a syna
Halenkovice 10:15 Za rodiny Valentovu, Mlčochovu, Kalivodovu a DO

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V sobotu 22. 10. 2022 bude pouť děkanátů na Velehrad, jednotné jízdné je 120 Kč / osobu, platba v autobuse, avšak nutno se předem nahlásit o. Tomášovi. Odjezdy: 13:30 h Otrokovice – Baťov, 13:35 h Otrokovice – střed, 13:40 h Kvítkovice, 13:45 h Napajedla, 13:50 h Spytihněv.
  • Další mše svatá nejen pro děti bude v pátek 21. 10. 2022.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V neděli 9. října bude hodová mše svatá až v 10:15 h.
  • V pátek pokračuje výuka náboženství ve škole i na faře.

 

Halenkovice

  • V neděli 9. října bude mše svatá už v 8:45 h, kvůli hodům ve Spytihněvi.
  • Ve středu pokračuje výuka náboženství ve škole.
  • Na farní zahradě je možnost sběru jablek a ořechů.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.