Bohoslužby 2. 10. - 9. 10. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
02.10.2022
 
27. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Sedlářovu a Dubovskou a za dar zdraví
Halenkovice 10:15 Prosba o BP a posilu ve víře do rodiny našich dcer
Pondělí
03.10.2022
       
Úterý
04.10.2022
PA František z Assisi      
Středa
05.10.2022
  Halenkovice 18:00 Za + rodiče a prosba o BP pro ŽR
Čtvrtek
06.10.2022
SV Michael, Gabriel, Rafael Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření Na jistý dobrý úmysl
Pátek
07.10.2022
PA PM Růžencová   16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
08.10.2022 
  Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření Za + Bohumila Šoustala
Neděle
09.10.2022
 
28. mezidobí Halenkovice 08:45
!!!!!!
Prosba o BP a posilu ve víře do rodiny našich dcer
Spytihněv 10:15
!!!!!!
HODY
Za + a živé farníky a za dobrodince kostela

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V pátek bude v 16:30 h ve Spytihněvi v kostele mše svatá nejen pro děti.
  • V sobotu 22. 10. 2022 bude pouť děkanátů na Velehrad, jednotné jízdné je 120 Kč / osobu, platba v autobuse. Odjezdy: 13:30 h Otrokovice – Baťov, 13:35 h Otrokovice – střed, 13:40 h Kvítkovice, 13:45 h Napajedla, 13:50 h Spytihněv.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Ve čtvrtek bude návštěva nemocných od 9:00 h.
  • V pátek pokračuje výuka náboženství ve škole (1. a 2. třída v 12:15 h a 3. - 5. třída v 13:00 h) i na faře (6. - 9. třída v 14:20 h).
  • V neděli 9. října bude hodová mše svatá až v 10:15 h.

 

Halenkovice

  • Ve středu pokračuje výuka náboženství ve škole v 13:00 h.
  • V neděli 9. října bude mše svatá už v 8:45 h, kvůli hodům ve Spytihněvi.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.