Bohoslužby 24. 12. 2022 - 1. 1. 2023

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Sobota
24.12.2022 
„Štědrý den“ Halenkovice 16:00 Za všechny děti zdejší farnosti a celého světa
Spytihněv 22:00 Za farníky
Neděle
25.12.2022
SL Narození Páně Spytihněv 08:45 Za + Josefa Mikulku, dar zdraví a za ŽR
Halenkovice 10:15 Za rodinu Sklenaříkovu, dar zdraví a dar víry
Pondělí
26.12.2022 
SV Štěpán Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik
Úterý
27.12.2022
SV Jan apoštol      
Středa
28.12.2022
SV Mláďátek Halenkovice 13:00 Pohřební mše svatá
Spytihněv 17:30 17:15 h svátost smíření.
Čtvrtek
29.12.2022
       
Pátek
30.12.2022
SV Svatá rodina      
Sobota
31.12.2022 
  Spytihněv 08:00 Mše svatá a požehnání
Neděle
01.01.2023
SL PM Matky Boží Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za + a živé členy Živého růžence

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 25. prosince v 17:00 h bude v kostele ve Spytihněvi tradiční vystoupení Folklórního studia Buchlovice.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V neděli 1. ledna bude při mši svaté obnova manželských slibů a požehnání manželům.

 

Halenkovice

  • V sobotu 24. 12. 2022 po dětské mši sv. je možné si odnést Betlémské světlo
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • V neděli 1. ledna bude při mši svaté obnova manželských slibů a požehnání manželům.