Bohoslužby 18. 12. - 26. 12. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
18.12.2022
4. adventní Spytihněv 08:45 Za Antonína a Karlu Kadlečíkových, syna Antonína a za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za + Otce Zlámala
Pondělí
19.12.2022
       
Úterý
20.12.2022
       
Středa
21.12.2022
  Halenkovice 17:00 Za kmocháčky Marii a Gustava Zelinkovy, jejich dceru Jarušku a za jejich spočinutíí na věčnosti v náruči Páně.
Čtvrtek
22.12.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 h svátost smíření.
Pátek
23.12.2022
       
Sobota
24.12.2022 
„Štědrý den“ Halenkovice 16:00 Za všechny děti zdejší farnosti a celého světa
Spytihněv 22:00 Za farníky
Neděle
25.12.2022
SL Narození Páně Spytihněv 08:45 Za + Josefa Mikulku, dar zdraví a za ŽR
Halenkovice 10:15 Za rodinu Sklenaříkovu, dar zdraví a dar víry
Pondělí
26.12.2022 
SV Štěpán Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Ve čtvrtek 22. prosince v 17:00 h bude na faře v Halenkovicích další Katecheze dobrého pastýře pro děti.
  • V neděli 25. prosince v 17:00 h bude v kostele ve Spytihněvi tradiční vystoupení Folklórního studia Buchlovice.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • AKUMULAČKY: Kdo by mohl poradit s pořízením nových akumulačních kamen pro kostel, spojte se urychleně (nejpozději do 18:00 h v úterý 20. 12.), prosím, s p. Emilem Beckem.
  • ČÍSELNÍK: 1. Pro využití funkce zobrazování i čtených odpovědí k žalmům, číselník širší o 20 cm (a do kněžiště číselník, který máme v lodi kostela na zkoušku). 2. Pro využití jen funkce zobrazování čísla písně, čísla sloky, nápěvu a názvu zpěvníku, číselník užší o 20 cm (a stejný užší číselník i do kněžiště). 3. Tento číselník ponechat (a do kněžiště číselník užší o 20 cm). Rozhodne se v neděli 18. prosince.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Ve středu od 16:00 hod. bude vánoční svatá zpověď, podle zájmu i po mši svaté.