Bohoslužby 11. 12. - 18. 12. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
11.12.2022
3. adventní Spytihněv 08:45 Za + Jaroslava Ulmana, + manželku Marii, nemocnou osobu a za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za + Ludmilu Janečkovu, bratry, rodiče z obou stran a prosba o dar zdraví
Pondělí
12.12.2022
       
Úterý
13.12.2022
PA Lucie      
Středa
14.12.2022
PA Jan od Kříže Halenkovice 17:00 Za dar víry, prosba o BP a ochranu PM pro ŽR
Čtvrtek
15.12.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření. 17:15 svátost smíření. Za + Bohumila Šoustala, + a ŽR Šoustalovu a Vyvlečkovu
Pátek
16.12.2022
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
17.12.2022 
  Spytihněv 07:00
!!!!!!!
6:45 svátost smíření. Prosba o uzdravení vnučky Alenky, za ŽR
Spytihněv 10:00 Vánoční svatá zpověď
Neděle
18.12.2022
4. adventní Spytihněv 08:45 Za Antonína a Karlu Kadlečíkových, syna Antonína a za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za + Otce Zlámala

 

Spytihněv, Halenkovice

  • 16.-17. prosince je ve Zlíně adventní duchovní obnova pro mládež, viz plakátek.
  • Mše svatá nejen pro děti bude v pátek 16. prosince.
  • Ve čtvrtek 22. prosince v 17:00 bude na faře v Halenkovicích další Katecheze dobrého pastýře pro děti.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • AKUMULAČKY: Kdo by mohl poradit s pořízením nových akumulačních kamen pro kostel, spojte se urychleně, prosím, s p. Emilem Beckem.
  • ČÍSELNÍK: 1. Pro využití funkce zobrazování i čtených odpovědí k žalmům, číselník širší o 20 cm (a do kněžiště číselník, který máme v lodi kostela na zkoušku). 2. Pro využití jen funkce zobrazování čísla písně, čísla sloky, nápěvu a názvu zpěvníku, číselník užší o 20 cm (a stejný užší číselník i do kněžiště). 3. Tento číselník ponechat (a do kněžiště číselník užší o 20 cm). Rozhodne se v neděli 11. prosince.
  • Kdo by mohl nabídnout stromečky pro kostel, prosím kontaktujte pana faráře.
  • V sobotu po mši svaté, která je už v 7:00 h ráno, jste zváni na snídani na faře.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.