Bohoslužby 27. 11. - 04. 12. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
27.11.2022
1. adventní Spytihněv 08:45 Na poděkování za 80 let života a za 60 let manželství a za celou rodinu Okénkovu
Halenkovice 10:15 Za + a ŽR Horníčkovu a Gajdošíkovu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro ŽR
Pondělí
28.11.2022
       
Úterý
29.11.2022
       
Středa
30.11.2022
SV Ondřej apoštol Halenkovice 17:00 Za + Ludmilu Zapletalovu, manžela, syna, rodiče a za ŽR
Čtvrtek
01.12.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření.
Pátek
02.12.2022
  Spytihněv 16:30 Mše sv. nejen pro děti. Za farníky
Sobota
03.12.2022 
PA František Xaverský Spytihněv 07:00
!!!!!!!
6:45 svátost smíření. Za + Annu Valentovu, + manžela, za + a ŽR a za DO
Halenkovice 10:00 Sv. křest
Neděle
04.12.2022
2. adventní Spytihněv 08:45 Za + manžela a rodiče, za + rodiče Hasoňovy, syna a vnuka
Halenkovice 10:15 Za + syna, rodiče z obou stran, za nemocné osoby a dar zdraví pro ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • O první neděli adventní (27. 11.) bude žehnání adventních věnců.
  • Mše svatá nejen pro děti bude v pátek 2. prosince a spojená s mikulášskou nadílkou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Kdo by mohl nabídnout stromečky pro kostel, prosím kontaktujte pana faráře.
  • V době adventní budou děti připravovat (stlát) jesličky pro Ježíška.
  • Ve čtvrtek bude od 9:00 h návštěva nemocných.
  • V sobotu po rorátní mši svaté (už v 7:00 h ráno) je snídaně na faře.

 

Halenkovice

  • Dnes o první neděli adventní se nabízí po mši svaté čaj díky manželům Lukášovým.
  • Ve středu se bude topit v kostele v prvních třech lavicích (z pohledu věřících) napravo a v neděli v předních lavicích napravo i nalevo.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.