Bohoslužby 20. 11. - 27. 11. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
20.11.2022
34. mezidobí
Ježíše Krista Krále
Spytihněv 08:45 Za + rodiče Janečkovy, syna a vnuka
Halenkovice 10:15 Za + a živé členy rodiny Štulířovy, Sklenaříkovy a Škrabalovy
Pondělí
21.11.2022
PA PM Zasvěcení      
Úterý
22.11.2022
PA Cecílie
Středa
23.11.2022
Halenkovice 17:00 Za + rodinu Horákovu s prosbou o BP pro ŽR
Čtvrtek
24.11.2022
PA Ondřej a druhové Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření. Za + manžela a za živou rodinu
Pátek
25.11.2022
Sobota
26.11.2022 
PA sobotní PM Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + Josefa Valentu, 2 manželky, za + a ŽR a DO
Neděle
27.11.2022
1. adventní Spytihněv 08:45 Na poděkování za 80 let života a za 60 let manželství a za celou rodinu Okénkovu
Halenkovice 10:15 Za + a ŽR Horníčkovu a Gajdošíkovu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Ve čtvrtek 24. listopadu v 18:00 h jste zváni na Povídání na faře (v Halenkovicích) s Ing. Slaníkem na téma Bible.
  • O první neděli adventní (27. 11.) bude žehnání adventních věnců.
  • Další mše svatá nejen pro děti bude v pátek 2. prosince.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Sbírka na Charitu činila 5 478 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • V době adventní budou děti připravovat (stlát) jesličky pro Ježíška.

 

Halenkovice

  • Sbírka na Charitu činila 2605 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Ve středu se bude topit v kostele v prvních třech lavicích (z pohledu věřících) napravo a v neděli v předních lavicích napravo i nalevo.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.