Bohoslužby 06. 11. - 13. 11. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
06.11.2022
 
32. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Aloise Tomaštíka a za + a ŽR Tomaštíkovu a Lanšperkovu
Halenkovice 10:15 Za + rodinu Čevorovu a DO, prosba o dar zdraví a BO pro celou rodinu
Pondělí
07.11.2022
       
Úterý
08.11.2022
Středa
09.11.2022
SV Posvěcení Lateránské baziliky Halenkovice 17:00 Za + rodiny Bochezovu a Železníkovu s prosbou o BP pro ŽR
Čtvrtek
10.11.2022
PA Lev Veliký Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření.
Pátek
11.11.2022
PA Martin
Sobota
12.11.2022 
PA Josafat Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + a živé členy Živého růžence a za jejich rodiny
Neděle
13.11.2022
 
33. mezidobí Spytihněv 08:45
Halenkovice 10:15 Za rodinu Jiráskovu a rodiče Bartošovy

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V pondělí 7. 11. 2022 v 17:00 h jste zváni na faře v Halenkovicích na povídání pro děti s paní Renatou Dostálkovou o tajemství smrti.
  • Pamatujte do 8. 11. na získání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci.
  • V neděli 13. 11. bude sbírka na Charitu. • V pátek 18. 11. bude další mše svatá nejen pro děti.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Ve středu 16. 11. bude adorace v kostele od 14:00 (adorační den farnosti).
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.