Bohoslužby 23. 10. - 30. 10. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
30.10.2022
 
31. mezidobí Spytihněv 08:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní, prosba za celou ŽR
Halenkovice 10:15 Za Vojtěcha Vičánka a rodinu Vičánkovu a Juřenovu
Pondělí
31.10.2022
       
Úterý
01.11.2022
SL Všech svatých Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření.
Středa
02.11.2022
PA Dušiček Spytihněv 16:30 16:15 svátost smíření.
Halenkovice 18:00 Za + Josefa a Evu Jurčíkovy, za + Marii Kočvarovu, celou + rodinu a DO
Čtvrtek
03.11.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření.
Pátek
04.11.2022
PA Karel Boromejský Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
05.11.2022 
PA sobotní PM Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + a živé členy Živého růžence a za jejich rodiny
Neděle
06.11.2022
 
32. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Aloise Tomaštíka a za + a ŽR Tomaštíkovu a Lanšperkovu
Halenkovice 10:15 Za + rodinu Čevorovu a DO, prosba o dar zdraví a BO pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Pamatujte na získání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci.
 • V pátek bude další mše svatá nejen pro děti.
 • V pondělí 7. 11. 2022 v 17:00 h jste zváni na faře v Halenkovicích na povídání pro děti s paní Renatou Dostálkovou o tajemství smrti.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Misijní sbírka činila 8 867 Kč a Misijní koláč 13 848 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V neděli 30. října bude ve 14:00 dušičková pobožnost na hřbitově.
 • Ve čtvrtek bude od 9:00 h návštěva nemocných.
 • V pátek odpadá výuka náboženství ve škole i na faře, mše svatá nejen pro děti bude.

 

Halenkovice

 • Misijní sbírka činila 6.831 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V neděli 30. října bude po mši svaté dušičková pobožnost na hřbitově.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.