Bohoslužby 22. 1. - 30. 1. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
23.01.2022 
3. mezidobí Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za + a ŽR Kaškovu a DO
Pondělí
24.01.2022
PA František Saleský      
Úterý
25.01.2022
SV Obrácení sv. Pavla      
Středa
26.01.2022
PA Timotej a Titus Halenkovice 17:00 Za + rodiče, za dar víry pro ŽR a DO
Čtvrtek
27.01.2022 
  Spytihněv 17:30 Za + a živé členky živého růžence a jejich rodiny (17:15 svátost smíření)
Pátek
28.01.2022
PA Tomáš Akvinský Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
29.01.2022 
  Spytihněv 08:00 (07:45 svátost smíření)
Neděle
30.01.2022 
4. mezidobí Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za + a ŽR Sklenaříkovu a Poláškovu, dar zdraví a dar víry

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V pátek v 16:30 h bude ve Spytihněvi mše svatá nejen pro děti.
  • Pomazání nemocných v kostele bude v neděli 13. února.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Dotazy ohledně vytápění kostela tepelným čerpadlem ze vzduchu směřujte na o. Tomáše, přepošle je projektantovi.
  • Setkání farní rady (projednání pastoračního programu do září 2022) bude ve čtvrtek 27. ledna po mši svaté na faře, tedy v 18:15.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Při tříkrálové sbírce se vybralo 23 425 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.
  • Setkání farní rady (projednání pastoračního programu do září 2022) bude ve středu 26. ledna po mši svaté na faře, tedy v 17:50.
  • Ve čtvrtek 27. 1. 2022 bude v 18:00 h povídání na faře s tématem: Vyplňování daňového přiznání za rok 2021.