Bohoslužby 16. - 23. 1. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
16.01.2022 
2. mezidobí Spytihněv 08:45 Na poděkování za 90 let života, za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za Marii Huk a živou a + rodinu Sakáčovu
Pondělí
17.01.2022
PA Antonín      
Úterý
18.01.2022
PA PM Matka jednoty kř.      
Středa
19.01.2022
  Halenkovice 17:00  
Čtvrtek
20.01.2022 
  Spytihněv 17:30 Za + Annu Tinkovou, za živou rodinu a DO (17:15 svátost smíření)
Pátek
21.01.2022
PA Anežka Římská Spytihněv
Sobota
22.01.2022 
  Spytihněv 08:00 Za + manžela a za živou rodinu (07:45 svátost smíření)
Neděle
23.01.2022 
3. mezidobí Spytihněv 08:45
Halenkovice 10:15

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Pomazání nemocných v kostele bude v neděli 13. února.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Dotazy ohledně vytápění kostela tepelným čerpadlem ze vzduchu směřujte na o. Tomáše, přepošle je projektantovi.
  • Setkání farní rady (projednání pastoračního programu do září 2022) bude ve čtvrtek 27. ledna po mši svaté na faře, tedy v 18:15.
  • Tříkrálová sbírka koledováním po vesnici činila 68 888 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Setkání farní rady (projednání pastoračního programu do září 2022) bude ve středu 26. ledna po mši svaté na faře, tedy v 17:50.