Bohoslužby 01. 01. - 09. 01. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Sobota
01.01.2022 
SL Matky Boží, PM Spytihněv 08:45 Za + rodinu Hasoňovu
Halenkovice 10:15  
Neděle
02.01.2022 
SL Zjevení Páně Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosba o BP do dalších let
Pondělí
03.01.2022
       
Úterý
04.01.2022
       
Středa
05.01.2022
  Halenkovice 17:00  
Čtvrtek
06.01.2022 
Zjevení Páně Spytihněv 17:30 Za farníky
Pátek
07.01.2022
       
Sobota
08.01.2022 
  Spytihněv 08:00  
Neděle
09.01.2022 
SV Křtu Páně Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za + rodiče Kalivodovy, za + bratry Antonína a Václava a DO

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V sobotu 1. 1. 2022 o slavnosti Matky Boží, Panny Marie bude požehnání do nového občanského roku.
  • V neděli 2. 1. 2022 bude při slavnosti Zjevení Páně žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Ve čtvrtek 6. 1. bude od 9:00 h návštěva nemocných.
  • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 8. 1., při ranní mši svaté dostanou koledníci požehnání.
  • Ve čtvrtek 13. 1. bude po mši svaté (v 18:15 h) farní rada ohledně vytápění kostela, jsou opět přizváni i další zájemci.

 

Halenkovice

  • Tříkrálová sbírka se uskuteční formou pokladniček, jako loni.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • V neděli 16. 1. se po mši svaté uskuteční setkání stávajících i nových zájemců o ministrování, vítané je i zapojení děvčat.