Bohoslužby 15. 5. - 22. 5. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
15.05.2022
 
5. Velikonoční Spytihněv 08:45 Za rodiče a děti naší farnosti
Halenkovice 10:15 Za + Alenu Juřenovu, za rodinu Juřenovu a Vičánkovu
Pondělí
16.05.2022
SV Jan Nepomucký      
Úterý
17.05.2022
       
Středa
18.05.2022
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše svatá
U Kapličky Halenkovice 18:00 Za + rodinu Juřenovu a prosba o Boží požehnání pro ŽR
Čtvrtek
19.05.2022 
  Spytihněv 17:30 17:15 svatá zpověď.
Pátek
20.05.2022
    16:30 Mše svatá nejen pro děti. Za farníky
Sobota
21.05.2022 
  Spytihněv   7:45 svatá zpověď.
Neděle
22.05.2022
 
6. Velikonoční Spytihněv 08:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní a za dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za + Miroslava Nedbálka, DO, rodiče z obou stran a za ŽR Nedbálkovu a Březíkovu

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V Halenkovicích bude povídání na faře paní Renaty Macháčkové Dostálkové na téma Katecheze dobrého pastýře, a to mimořádně ve středu 25. května 2022 v 17:00 h
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Setkání farní ekonomické rady bude ve čtvrtek 19. 5. 2022 po mši svaté (tedy v 18:30 h).
  • Májové pobožnosti budou po mši svaté ve čtvrtek a v sobotu. PO, ÚT, ST a PÁ (pokud nebude mše sv.) budou májové pobožnosti v 17:00 h s navrhovaným programem: 1. růženec 2. desátek za duše v očistci 3. májové čtení 4. Loretánské litanie 4. Vesel se nebes Královno 5. modlitba za Ukrajinu. S dětmi můžete přicházet až na 17:25 h na májové čtení.

 

Halenkovice

  • Ve středu bude mše svatá u kapličky s májovou pobožností.
  • Májové pobožnosti budou ve středu po mši svaté namísto adorace.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.