Bohoslužby 17. 4. - 24. 4. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.04.2022
 
SL Zmrtvýchvstání Páně
Žehnání pokrmů
Spytihněv 08:45 Za + manžela, + rodiče a za + a ŽR Tomaštíkovu, Řezníčkovu a Hnatyšanovu
Halenkovice 10:15 Za + rodiče Čevorovy, Františku Slavíkovou, DO a ochranu PM pro celou rodinu
Pondělí
18.04.2022
Velikonoční Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za nenarozené děti a za ochranu života
Úterý
19.04.2022
       
Středa
20.04.2022
  Halenkovice 18:00 Za + a ŽR Maňáskovu a Dubovu a dar zdraví pro ŽR
Čtvrtek
21.04.2022 
  Spytihněv 17:30 7:15 svátost smíření
Pátek
22.04.2022
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti. Úmysl
Sobota
23.04.2022 
  Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření Za + rodiče Kučerovy, za + syna a za ŽR
Neděle
24.04.2022
 
2. Velikonoční Spytihněv 08:45 Za + Jiřího Růžičku, za živou a + rodinu a za DO
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli (Zmrtvýchvstání Páně) bude sbírka na platy zaměstnanců arcibiskupství včetně kněží, a také žehnání velikonočních pokrmů.
  • Přineste, prosím, postní kasičky – výtěžek bude na pomoc Ukrajincům.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V pátek je další mše svatá nejen pro děti.

 

Halenkovice

  • Za příznivého počasí bude v sobotu 23. 4. od 9:00 h do 12:00 h brigáda na farní zahradě za účelem ořezu stromků a vyhrabání suchého listí a trávy. Vezměte si s sebou, prosím, pracovní oděv, hrábě, pilky, zahradnické nůžky, svačinu a pití.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.