Bohoslužby 10. 4. - 17. 4. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
10.04.2022
 
6. postní
Květná
Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Tůmovu, Malaníkovu a DO
Halenkovice 10:15  
Pondělí
11.04.2022
       
Úterý
12.04.2022
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše svatá
Středa
13.04.2022
  Halenkovice 18:00 Za + Marii Rybníčkovou, rodiče a za ŽR
Čtvrtek
14.04.2022 
Zelený čtvrtek Halenkovice 16:30 Za + a živé kněze, kteří působili v naší farnosti
Spytihněv 18:00  
Pátek
15.04.2022
Velký pátek
Přísný půst
Halenkovice 16:30 Obřady Velkého pátku
Spytihněv 18:00 Obřady Velkého pátku
Sobota
16.04.2022 
Bílá sobota
Boží hrob
Halenkovice 18:00  
Spytihněv 21:00 Za farníky
Neděle
17.04.2022
 
SL Zmrtvýchvstání Páně
Žehnání pokrmů
Spytihněv 08:45 Za + manžela, + rodiče a za + a ŽR Tomaštíkovu, Řezníčkovu a Hnatyšanovu
Halenkovice 10:15 Za + rodiče Čevorovy, Františku Slavíkovou, DO a ochranu PM pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Farnost Otrokovice vás zve do kina v Otrokovické Besedě v úterý 12. 4. v 18:30 h na film Ve jménu Krista. Jedná se o velkolepý biblický příběh o zmrtvýchvstání vyprávěný z pohledu nevěřícího. Vstupné 90 Kč, senioři 70 Kč.
  • Na Velký pátek pamatujte na den přísného půstu. V neděli (Zmrtvýchvstání Páně) bude sbírka na platy zaměstnanců arcibiskupství včetně kněží, a také žehnání velikonočních pokrmů. Přineste, prosím, postní kasičky – výtěžek bude na pomoc Ukrajincům.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Na Květnou neděli bude křížová cesta v přírodě, vychází se společně ve 14:00 h. od kostela a půjde se ke kříži nad hřbitovem.
  • Pobožnost křížové cesty bude na Velký pátek v 17:30 h.
  • Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu od 9:00 h až do vigilie.

 

Halenkovice

  • Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu od 9:00 h až do vigilie.
  • Za příznivého počasí bude v sobotu 23. 4. od 9:00 h do 12:00 h brigáda na farní zahradě za účelem ořezu stromků a vyhrabání suchého listí a trávy. Vezměte si s sebou, prosím, pracovní oděv, hrábě, pilky, zahradnické nůžky, svačinu a pití.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.