Bohoslužby 3. 4. - 10. 4. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
03.04.2022
 
5. postní Spytihněv 08:45 Za + Marii Ulmanovu, + manžela Jaroslava, za + a ŽR
Halenkovice 10:15  
Pondělí
04.04.2022
       
Úterý
05.04.2022
       
Středa
06.04.2022
  Halenkovice 18:00 Za + rodinu Vojtkovu, Matulovu a Rakovu
Čtvrtek
07.04.2022 
  Spytihněv 17:30 (17:15 svátost smíření)
Pátek
08.04.2022
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
09.04.2022 
  Spytihněv 08:00 (7:45 svátost smíření)
Spytihněv 10:00 (Velikonoční svatá zpověď)
Halenkovice 15:00 (Zlatá svatba)
Neděle
10.04.2022
 
6. postní
Květná
Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Tůmovu, Malaníkovu a DO
Halenkovice 10:15  

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Farnost Otrokovice vás zve do kina v Otrokovické Besedě v úterý 12. 4. v 18:30 h na film Ve jménu Krista. Jedná se o velkolepý biblický příběh o zmrtvýchvstání vyprávěný z pohledu nevěřícího. Vstupné 90 Kč, senioři 70 Kč.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Ve čtvrtek od 9:00 h bude návštěva nemocných.
  • V pátek v 16:30 h je mše svatá nejen pro děti.
  • V sobotu se nabízí od 10:00 h příležitost k velikonoční svaté zpovědi.
  • Pobožnosti křížové cesty se nabízejí ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

  • Až do Velikonoc odevzdávejte, prosím, vyplněné dotazníky pro zjištění možností Vaší pomoci a zapojení se do farního společenství. Dotazníky i krabice, kde se vyplněné dotazníky odevzdávají, jsou pod kůrem.
  • Pobožnosti křížové cesty se věřícím nabízejí tak, jako loni.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.