Bohoslužby 03. 07. -10. 07. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
03.07.2022
 
14. mezidobí Spytihněv 08:45 Za živé a + sousedy, spolužáky, kamarády, spolupracovníky a přátele
Halenkovice 10:15 Za + Lubomíra Víta, DO, prosba o dar víry pro ŽR
Pondělí
04.07.2022
       
Úterý
05.07.2022
SL Cyril a Metoděj Spytihněv 08:00 Mše svatá
Středa
06.07.2022
Halenkovice 18:00 Za + a živé kněze, kteří nás doprovázejí
Čtvrtek
07.07.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 h svátost smíření. Za + Antonína Čevelu, Františku Čevelovu, 2 rodiče a Boží ochranu pro celou ŽR
Pátek
08.07.2022
 
Sobota
09.07.2022 
  Spytihněv 08:00 7:45 h svátost smíření.
Neděle
10.07.2022
 
15. mezidobí Spytihněv 08:45
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Z iniciativy farnosti Halenkovice se plánuje za dobrého počasí mše svatá u jezera pro všechny na pátek 15. července v 16:30 h, více informací příští neděli.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Velké poděkování všem, kdo pomohli s přípravou táboráku na faře pro děti.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Velké poděkování všem, kdo pomohli s přípravou mše svaté na farní zahradě a táboráku pro děti.