Bohoslužby 19. 6. - 26. 6. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
19.06.2022
 
Těla a Krve Páně
12. mezidobí
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za členy ŽR
Pondělí
20.06.2022
       
Úterý
21.06.2022
PA Alois Gonzaga      
Středa
22.06.2022
  Halenkovice 18:00 Za + sestru, její + rodiče a BO pro ŽR
Čtvrtek
23.06.2022 
SL Narození Jana Křtitele Spytihněv 17:30 Za + Ladislava Škrabala, 2 rodiče a za ŽR. 17:15 svatá zpověď.
Pátek
24.06.2022
SL Nejsvětěj. Srdce Ježíš. U jezera 16:30 Mše svatá pro celé rodiny (i s dětmi a mládeží) u jezera
Sobota
25.06.2022 
PA Neposkvr. Srdce PM Spytihněv 08:00 7:45 svatá zpověď.
Neděle
26.06.2022
 
13. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za + Františku Horníčkovu a za BP pro ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V pátek 24. června (za pěkného počasí) bude v 16:30 mše svatá pro celé rodiny (i s dětmi a mládeží) u jezera (ŘKF Spytihněv má 71 parceliček a jedna z nich je u jezera v kú Napajedla) viz mapka. Nácvik písniček při kytaře půl hodiny přede mší svatou na místě. Vemte si s sebou pokrývku hlavy, pití, občerstvení, plavky.
  • V úterý 28. června v 17:00 h bude na faře v Halenkovicích katecheze dobrého pastýře pro děti.
  • Ve čtvrtek 30. června bude v 16:30 h ve Spytihněvi mše svatá nejen pro děti a po ní táborák na faře.
  • V pátek 1. července (za pěkného počasí, jinak na faře v Halenkovicích) připravuje farnost Halenkovice mši svatou (čas se upřesní) u jezera na ukončení školního roku, viz mapka. Vemte si s sebou pokrývku hlavy, pití, plavky, plánuje se společné grilování.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Děkuji opět všem, kdo přiložili ruku k dílu při brigádě na faře.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.