Bohoslužby 12. 6. - 19. 6. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
12.06.2022
 
SL Nejsvětější Trojice Spytihněv 10:15
!!!!!!!
Za prvokomunikanty, jejich rodiny a farníky
Halenkovice 08:45
!!!!!!!
Za + Václava Kalivodu, sourozence, rodiče z obou stran a DO
Pondělí
13.06.2022
PA Antonín z Padovy      
Úterý
14.06.2022
       
Středa
15.06.2022
  Halenkovice 18:00 Za + manžela, rodiče z obou stran a požehnání pro ŽR
Čtvrtek
16.06.2022 
SL Těla a Krve Páně Spytihněv 17:30 Za Karlu a Antonína Kadlečíkových. 17:15 svatá zpověď.
Pátek
17.06.2022
       
Sobota
18.06.2022 
PA Barnabáš Spytihněv 08:00 Za farníky. 7:45 svatá zpověď.
Neděle
19.06.2022
 
Těla a Krve Páně
12. mezidobí
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za členy ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V pátek 24. června 2022 (podle počasí) bude v 16:30 mše svatá pro celé rodiny s dětmi u jezera (ŘKF Spytihněv má 71 parceliček a jedna z nich je u jezera v k. ú. Napajedla, viz mapka).
  • V neděli 19. června prožijeme ve farnostech slavnost Těla a Krve Páně, za pěkného počasí i s průvodem k oltářům.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Brigáda na faře – je potřeba, prosím, dosekat omítku na podezdívce fary. Pro bližší informace kontaktujte o. Tomáše. Pracovní nástroje s sebou.
  • Velké poděkování všem, kteří už pomohli při brigádě na faře a všem, kdo se podíleli na přípravě a programu Noci kostelů.
  • Sbírka na církevní školy činila 6 780 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Halenkovice

  • Sbírka na církevní školy činila 3 260 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Prosím dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do přípravy Slavnosti Božího Těla 19. 6. 2022, abychom se setkali po mši sv. v sakristii.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.