Bohoslužby 27. 3. - 3. 4. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
27.03.2022
 
4. postní Spytihněv 08:45 Za Karlu a Antonína Kadlečíkovy a syna Antonína, za rodinu Valentovu
Halenkovice 10:15 Za + syna, + rod. Jamborovu a Zapletalovu, prosba o dar zdraví a BP pro celou rodinu
Pondělí
28.03.2022
       
Úterý
29.03.2022
       
Středa
30.03.2022
  Halenkovice 18:00 Za rodinu Zapletalovu, DO a prosba o Boží požehnání pro ŽR
Čtvrtek
31.03.2022 
  Spytihněv 17:30 Za + rodiče Beckovy a za ŽR (17:15 svátost smíření)
Pátek
01.04.2022
Sobota
02.04.2022 
  Spytihněv 08:00 (7:45 svátost smíření)
Neděle
03.04.2022
 
5. postní Spytihněv 08:45 Za + Marii Ulmanovu, + manžela Jaroslava, za + a ŽR
Halenkovice 10:15

 

Spytihněv, Halenkovice

  • K přechodu na letní čas dojde 27. března 2022. Ve 2:00 h budou 3:00 h.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Pobožnosti křížové cesty se nabízejí ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

  • Povídání s P. PhDr. Vladimírem Teťhalem na téma Barokní Čechy, doba temna nebo období prosperity? bude ve čtvrtek 31. března 2022 v 18:00 h na faře v Halenkovicích.
  • Zveme všechny maminky, babičky, prababičky, tety, kmotry na setkání s diecézní koordinátorkou hnutí Modlitby matek. Setkání se uskuteční v sobotu 2. 4. od 18:00 h na faře. Následně bychom rády v naší farnosti založily modlitební skupinky.
  • Až do Velikonoc odevzdávejte, prosím, vyplněné dotazníky pro zjištění možností Vaší pomoci a zapojení se do farního společenství. Dotazníky i krabice, kde se vyplněné dotazníky odevzdávají, jsou pod kůrem.
  • Pobožnosti křížové cesty se věřícím nabízejí tak, jako loni.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.