Bohoslužby 13. 3. - 20. 3. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
13.03.2022
 
2. postní Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Sukupovu a Váchovu
Halenkovice 10:15 Za + Marii Riedlvu, jejího zetě, bratry, rodiče a ŽR
Pondělí
14.03.2022
       
Úterý
15.03.2022
       
Středa
16.03.2022
mše sv. ze sv. Josefa Halenkovice 17:00 Za + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro ŽR
Čtvrtek
17.03.2022 
  Spytihněv 17:30 (17:15 svátost smíření)
Pátek
18.03.2022
  Spytihněv
Sobota
19.03.2022 
SL Josef Spytihněv 08:00 Za + Josefa Valentu, 2 manželky a DO (7:45 svátost smíření)
Neděle
20.03.2022
 
3. postní Spytihněv 08:45 Za + a ŽR Tomaštíkovu a Lanšperkovu, za + manžela, za dar zdraví a BO pro celou rod.
Halenkovice 10:15 Za + a živé muže z farnosti

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás! Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Sbírka Haléř svatého Petra činila 15150 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.
  • Pobožnosti křížové cesty se nabízejí ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

  • Až do Velikonoc odevzdávejte, prosím, vyplněné dotazníky pro zjištění možností Vaší pomoci a zapojení se do farního společenství. Dotazníky i krabice, kde se vyplněné dotazníky odevzdávají, jsou pod kůrem.
  • Pobožnosti křížové cesty se věřícím nabízejí tak, jako loni.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Sbírka Haléř svatého Petra činila 5035 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.