Bohoslužby 6. 3. - 13. 3. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
06.03.2022
 
1. postní Spytihněv 08:45 Na poděkování PB za přijatá dobrodiní, dar zdraví, za ŽR a dvoje + rodiče
Halenkovice 10:15 Za + rodiče Řemenovské, sestru a DO
Pondělí
07.03.2022
       
Úterý
08.03.2022
       
Středa
09.03.2022
  Halenkovice 17:00 Za + Marii Kopčilovu, + bratra, + rodiče a zdraví pro celou ŽR (Křížová cesta od 16:30 h)
Čtvrtek
10.03.2022 
  Spytihněv 17:30 Za + Josefa a Boženu Tomaštíkovy, dceru a 2 + rodiče (17:15 h svátost smíření)
Pátek
11.03.2022
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti. Za farníky
Sobota
12.03.2022 
  Spytihněv 08:00 Za + a ŽR Matuchovu a Okénkovu a za 80 let života (7:45 h svátost smíření)
Neděle
13.03.2022
 
2. postní Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za + Marii Riedlvu, jejího zetě, bratry, rodiče a ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

 • V neděli 6. 3. 2022 bude sbírka Haléř sv. Petra (na papežské misijní dílo).
 • Znamení popelce se pak bude udělovat i následující 1. neděli postní.
 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás! Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Návštěva nemocných bude tuto středu od 9:00 h.
 • Páteční náboženství na faře tento týden není.
 • Sbírka na pomoc Ukrajině činila 18 605 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.
 • Pobožnosti křížové cesty se nabízejí ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

 • Pobožnosti křížové cesty se věřícím nabízejí tak, jako loni.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Sbírka na pomoc Ukrajině činila 7 094 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.