Bohoslužby 26. 9. - 3. 10. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
26.9.21 
26. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za + manžela Josefa Režného, + bratra Václava, + rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou ŽR
(poděkování za úrodu)
Pondělí
27.9.21
PA Vincenc z Pauly      
Úterý
28.9.21
SL Václav      
Středa
29.9.21
SV Archandělé Halenkovice 18:00 Za + Boženu Tatárkovu, manžela, syna a celou + rodinu
Čtvrtek
30.9.21
PA Jeroným Spytihněv 17:30 Za + Bohumila Šoustala, živou a + rodinu Šoustalovu a Vyvlečkovu
Pátek
1.10.21
PA Terezie od dítěte J.      
Sobota
2.10.21
PA Andělé strážní Spytihněv 08:00 Za + rodinu Snopkovu a Šustalovu
10:00 Pohřební mše svatá
Neděle
3.10.21 
27. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Karlu a Antonína Kadlečíka, + syna Antonína, za + a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za + Ludmilu Janečkovu, bratry, rodiče z obou stran a dar zdraví

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • V neděli 26. září bude při mši svaté poděkování za úrodu.
  • Hledá se další kostelník či kostelnice.
  • Od 30. září (v 18.00 hodin, povídání o sv. Václavovi?) obnovujeme pravidelná setkávání na faře poslední čtvrtek v měsíci.
  • V sakristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).