Bohoslužby 19. 9. - 26. 9. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
19.9.21 
25. mezidobí Spytihněv 08:45 Za rodiče Janečkovy, syna a dceru
Halenkovice 10:15 Za + manžela, rodiče z obou stran, zdraví a BP pro ŽR
Pondělí
20.9.21
PA Ondřej a druhové      
Úterý
21.9.21
SV Matouš      
Středa
22.9.21
  Halenkovice 18:00 mše svatá
Čtvrtek
23.9.21
PA Pio z Pietrelciny Spytihněv 17:30 Za živé i zemřelé členky živého růžence a jejich rodiny
Pátek
24.9.21
    16:30 mše svatá nejen pro děti
Sobota
25.9.21
  Spytihněv 08:00 Za Jiřího Růžičku, za ŽR a za DO
Neděle
26.9.21 
26. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za + manžela Josefa Režného, + bratra Václava, + rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou ŽR
(poděkování za úrodu)

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • V neděli 26. září bude při mši svaté poděkování za úrodu.
  • Hledá se další kostelník či kostelnice.
  • Od 30. září (v 18.00 hodin, povídání o sv. Václavovi?) obnovujeme pravidelná setkávání na faře poslední čtvrtek v měsíci.
  • V sákristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).