Bohoslužby 12. 9. - 19. 9. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
12.9.21 
24. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Hasoňovy, syna, za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za + Václava Kalivodu, celou + a ŽR a za DO
Pondělí
13.9.21
PA Jan Zlatoústý      
Úterý
14.9.21
SV Povýšení sv. Kříže      
Středa
15.9.21
PA PM Bolestná Halenkovice 18:00 Za + maminku, její + sestru a DO
(za pěkného počasí mše svatá u kapličky Na Kopci)
Čtvrtek
16.9.21
PA Ludmila Spytihněv 17:30 Za rodinu Valentovu a Hastíkovu, živou a zemřelou (rodinu?) a nemocnou osobu
Pátek
17.9.21
       
Sobota
18.9.21
PA sobotní Panny Marie Spytihněv 08:00 mše svatá
  svatba
Neděle
19.9.21 
25. mezidobí Spytihněv 08:45 Za rodiče Janečkovy, syna a dceru
Halenkovice 10:15 Za + manžela, rodiče z obou stran, zdraví a BP pro ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě slavnostní mše svaté – poděkování za úrodu.
  • Výuka náboženství začne v pátek 17. 9. 2021.

 

Halenkovice

  • Poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě pontifikální mše svaté, zvláště paní Miriam Lukášové
  • Hledá se další kostelník či kostelnice.
  • Výuka náboženství začne ve středu 15. 9. 2021 a ten den večer bude za pěkného počasí mše svatá u kapličky Na Kopci.
  • V sákristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).