Bohoslužby 5. 9. - 12. 9. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
5.9.21 
23. mezidobí Spytihněv 08:45 Poděkování za úrodu (děkovná mše)
Halenkovice 10:15 Za farníky – pontifikální mše svatá ke cti sv. Josefa
Pondělí
6.9.21
       
Úterý
7.9.21
 
Středa
8.9.21
SV Narození Panny Marie Halenkovice 18:00 Za rodiče, aby stáli na straně svých dětí, které očekávají potomka (Hnutí pro život)
Čtvrtek
9.9.21
  Spytihněv 17:30 Za prarodiče a rodiče Čevelovy a zetě Josefa s prosbou o ochranu PM pro ŽR
Pátek
10.9.21
     
Sobota
11.9.21
PA sobotní Panny Marie Spytihněv 08:00 Za + Antonii Pohunkovou a za ŽR
Neděle
12.9.21 
24. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Hasoňovy, syna, za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za + Václava Kalivodu, celou + a ŽR a za DO

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V sobotu 11. září 2021 si v Napajedlích připomeneme 80 let od úmrtí Aničky Zelíkové, mše sv. s biskupem Antonínem Baslerem bude večer v 18:00 hod., po mši sv. se cestou na hřbitov budeme modlit růženec za nenarozené děti a úctu k počatému životu.
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek 9. září 2021 od 9:00 h.
  • Setkání farní rady bude ve čtvrtek 9. 9. 2021 po mši svaté na faře.
  • Výuka náboženství začne v pátek 17. 9. 2021.

 

Halenkovice

  • V neděli 5. 9. 2021 v 10:15 h bude pontifikální mše svatá s opatem z Nové Říše P. Mariánem Rudolfem Kosíkem, OPraem a to ke cti sv. Josefa
  • Setkání farní rady bude ve středu 8. 9. 2021 po mši svaté na faře.
  • Výuka náboženství začne ve středu 15. 9. 2021.