Bohoslužby 7. 2. - 14. 2. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
7.2.21 
5. mezidobí Babice 07:15 Za ženy farnosti
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé a živé ženy naší farnosti
Pondělí
8.2.21
       
Úterý
9.2.21
       
Středa
10.2.21
PA Scholastika Babice 15:00 Pohřební mše sv. ve hřbitovní kapli
Halenkovice 17:00 Za zemřelé rodiče, dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
11.2.21 
PA PM Lurdská Spytihněv 17:30 Na poděkování za 50 a 60 let života, prosba o Boží požehnání a Boží požehnání pro rodiny
Pátek
12.2.21 
  Spytihněv 14:00 Pohřební mše svatá
Babice 18:00 Za zemřelého Antonína Čevelu, zemřelou sestru Marii, snachu Miroslavu a rodiče z obou stran
Sobota
13.2.21.
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče a zetě
Neděle
14.2.21 
6. mezidobí Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Řemenovské, sestru a duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Návštěvy nemocných i s pomazáním nemocných v tomto týdnu: ST - Spytihněv od 10:00 h, ČT - Babice od 9:00 h, PÁ - Babice od 8:00 h.
  • V neděli 14. 2. 2021 se bude udělovat při mši svaté svátost pomazání nemocných (kdo má 60 let a víc nebo kdo je vážně nemocen, podmínka: nemá se zatvrzele setrvávat v těžkém hříchu, proto předem přistoupit ke svátosti smíření, pokud nyní nepřistupujete ke svatému přijímání).
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.