Bohoslužby 31. 1. - 7. 2. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
31.1.21 
4. mezidobí Babice 07:15 Za + P. Z. Zlámala a všechny kněze, kteří u nás působili, i za všechny kněze – rodáky
Spytihněv 08:45 Na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
1.2.21
       
Úterý
2.2.21
SV Uvedení Páně do chrámu     Mše sv. v kapli ani návštěva nemocných NEBUDE
Středa
3.2.21
PA Blažej Halenkovice 18:00 Za nemocné farníky a ty, kteří se o ně starají
Čtvrtek
4.2.21 
Spytihněv 17:30 Za zemřelou Annu Tinkovou, živou rodinu a duše v očistci
Pátek
5.2.21 
PA Agáta Babice 18:00 Za + Andělu Šuranskou, + manžela a celou + a ŽR
Sobota
6.2.21.
PA Pavel Miki a druh. Spytihněv 08:00 Za Miloslava Kyselého
Neděle
7.2.21 
5. mezidobí Babice 07:15 Za ženy farnosti
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živé a zemřelé ženy naší farnosti

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Návštěvy nemocných i s pomazáním nemocných jsou v plánu v týdnu po neděli 7. 2. 2021.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.
  • Ve středu a v neděli se bude udělovat hromadně (ne jednotlivě!) Svatoblažejské požehnání.
  • Při Tříkrálové sbírce se v Halenkovicích vybralo 28 588 Kč a ve Spytihněvi 31 424 Kč. Děkujeme dárcům i organizátorům.
  • Setkání farních rad plánované na tento týden vzhledem k platným omezením proběhne formou emailů (pastorační program farnosti a další náležitosti).
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.