Bohoslužby 22. 8. - 29. 8. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
22.8.21 
21. mezidobí Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela, syna a nemocnou osobu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a živou rodinu
Pondělí
23.8.21
       
Úterý
24.8.21
SV Bartoloměj      
Středa
25.8.21
  Halenkovice 18:00 Mše svatá
Čtvrtek
26.8.21
  Spytihněv 17:30 Mše svatá
Pátek
27.8.21
PA Monika      
Sobota
28.8.21
PA Augustin Spytihněv 08:00 Mše svatá
Halenkovice 09:30 Mše svatá - výročí hasičů
Neděle
29.8.21 
22. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání a ochranu PM pro děti a vnoučata

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • v sobotu bude v 9:30 h děkovná mše svatá v kostele u příležitosti výročí hasičů.