Bohoslužby 15. 8. - 22. 8. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
15.8.21 
Nanebevzetí Panny Marie Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba o Boží požehnání do dalších let
Pondělí
16.8.21
  Spytihněv 17:30 Mše svatá (P. Blažej R.)
Úterý
17.8.21
       
Středa
18.8.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova
Čtvrtek
19.8.21
  Spytihněv 17:30 Mše svatá (P. Blažej R.)
Pátek
20.8.21
PA Bernard Spytihněv 08:00  Mše svatá (P. Blažej R.)
Sobota
21.8.21
PA Pius X.      
Neděle
22.8.21 
21. mezidobí Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela, syna a nemocnou osobu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 15. 8. 2021 bude při mši svaté žehnání bylin
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Před poutní mší sv. v neděli 15. 8. můžete nosit na faru koláče a zákusky, v 15:00 h bude mši svatou slavit novokněz P. Václav Škvařil, na konci udělí novokněžské požehnání a po mši svaté jsou všichni zváni na občerstvení na farní zahradu.