Bohoslužby 8. 8. - 15. 8. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
08.8.21 
19. neděle v mezidobí Spytihněv 08:45 Za zemřelé Rudolfa a Anežku Kučerovy, za živou a zemřelou rodinu a poděkování za 65 let života
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
9.8.21
SV Terezie Benedikty od kříže      
Úterý
10.8.21
SV Vavřinec      
Středa
11.8.21
PA Klára Halenkovice 18:00 Za zemřelé rodiče, bratra a celou živou a zemřelou rodinu (mši sv. slouží P. František Cinciala)
Čtvrtek
12.8.21
  Spytihněv 17:30  
Pátek
13.8.21
       
Sobota
14.8.21
PA Maxmiliám Maria Kolbe Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova
Neděle
15.8.21 
Nanebevzetí Panny Marie Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba o Boží požehnání do dalších let

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 15. 8. 2021 bude při mši svaté žehnání bylin
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V pondělí 9. 8. 2021 v 18.30 h bude setkání farní rady na faře.
  • Před poutní mší sv. v neděli 15. 8. můžete nosit na faru koláče a zákusky, v 15:00 h bude mši svatou slavit novokněz P. Václav Škvařil a po ní jsou všichni zváni na občerstvení na farní zahradu.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.