Bohoslužby 1. 8. - 8. 8. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
1.8.21 
18. neděle v mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Kadlčíkovu
Pondělí
2.8.21
       
Úterý
3.8.21
       
Středa
4.8.21
PA Jan M. Vianney   18:00 Volný úmysl
Čtvrtek
5.8.21
  Tlumačov 15:00 Mše svatá na farním táboře
Spytihněv 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Navrátilovu
Pátek
6.8.21
SV Proměnění Páně      
Sobota
7.8.21
PA Ignác Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
08.8.21 
19. neděle v mezidobí Spytihněv 08:45 Za zemřelé Rudolfa a Anežku Kučerovy, za živou a zemřelou rodinu a poděkování za 65 let života
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek 5. srpna 2021 od 9:00 hodin.
  • Poutní mši sv. v neděli 15. 8. v 15 hodin bude slavit novokněz P. Václav Škvařil

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • V sobotu 7. srpna 2021 odpoledne za dobrého počasí máme dostaveníčko u jezera, program pro děti a rodiče upřesní naše varhanice Anežka H..