Bohoslužby 24. 10. - 31. 10. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.10.21 
30. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Beckovy a Kučarovy, za + sourozence a ŽR
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
25.10.21
     
Úterý
26.10.21
       
Středa
27.10.21
  Halenkovice 18:00
Čtvrtek
28.10.21
SV Šimon a Juda Spytihněv 17:30 (17:15 svátost smíření)
Pátek
29.10.21
 
Sobota
30.10.21
PA PM Spytihněv 08:00 Za živou a + rodinu Vavřínkovu, Omelkovu a prosba o Boží požehnání (7:45 svátost smíření)
Neděle
31.10.21 
31. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za + Vojtěcha Vičánka a rodiny Vičánkovy a Juřenovy

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní.
 • Ve čtvrtek 11. listopadu bude po mši svaté, tedy v 18:15 h, na faře ve Spytihněvi setkání s rodiči prvokomunikantů (žáků náboženství 3. třídy a vyšších tříd), kteří ještě nebyli u 1. svatého přijímání.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • V neděli 24. října bude při mši svaté ustanovení akolytů a po mši svaté se bude ve stánku před kostelem nabízet misijní koláč, káva a čaj.
 • V neděli 31. října bude odpoledne ve 3 hodiny dušičková pobožnost na hřbitově.

 

Halenkovice

 • V neděli 24. října bude po mši svaté na faře misijní jarmark.
 • Ve čtvrtek 28. října v 18:00 h bude na faře povídání o řeholní sestře Elišce PRETSCHNEROVÉ OSF.
 • V neděli 31. října bude po mši svaté na hřbitově dušičková pobožnost.
 • Hledá se další kostelník či kostelnice.
 • V sakristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).