Bohoslužby 17. 10. - 24. 10. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.10.21 
29. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Jarmilu Hinterholzingerovou, rozenou Vavřínkovou, rodiče, bratra Vladimíra a dceru Janu
Halenkovice 10:15 Za rodinu Janečkovu, dar zdraví a DO
Pondělí
18.10.21
SV Lukáš      
Úterý
19.10.21
       
Středa
20.10.21
  Halenkovice 18:00 Za + Marii Bochezovou, za + rodinu Železníkovu a za ŽR
Čtvrtek
21.10.21
  Spytihněv 17:30 Za + Josefa a Boženu Tomaštíkovy, dceru a 2 + rodiče
Pátek
22.10.21
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
23.10.21
PA PM Spytihněv 08:00  
Neděle
24.10.21 
30. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Beckovy a Kučarovy, za + sourozence a ŽR
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 24. října bude sbírka na misie.
  • Ve čtvrtek 11. listopadu bude po mši svaté, tedy v 18:15 h, na faře ve Spytihněvi setkání s rodiči prvokomunikantů (žáků náboženství 3. třídy a vyšších tříd), kteří ještě nebyli u 1. svatého přijímání.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V pátek 22. 10. bude další mše svatá nejen pro děti, a to v 16:30 h.
  • V neděli 24. října bude při mši svaté ustanovení akolytů a po mši svaté se bude ve stánku před kostelem nabízet misijní koláč, káva a čaj.

 

Halenkovice

  • V neděli 24. října bude po mši svaté na faře misijní jarmark.
  • Ve čtvrtek 28. října v 18:00 h bude na faře povídání o řeholní sestře Elišce PRETSCHNEROVÉ OSF.
  • Hledá se další kostelník či kostelnice.
  • V sakristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).