Bohoslužby 3. 10. - 10. 10. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
3.10.21 
27. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Karlu a Antonína Kadlečíka, + syna Antonína, za + a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za + Ludmilu Janečkovu, bratry, rodiče z obou stran a dar zdraví
Pondělí
4.10.21
PA František z Assisi      
Úterý
5.10.21
       
Středa
6.10.21
  Halenkovice 18:00  
Čtvrtek
7.10.21
PA PM Růžencová Spytihněv 17:30 Za + manžela, syna a vnuka (17:15 svátost smíření)
Pátek
8.10.21
    16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
9.10.21
  Spytihněv 08:00 (7:45 svátost smíření)
Neděle
10.10.21 
28. mezidobí Spytihněv 09:30 Hodová mše svatá – výročí posvěcení kostela. Za farníky
Halenkovice 08:00 Za + rodinu Manciákovu, Chmelíkovu, Zapletalovu, za nemocné osoby a za dar zdraví pro ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 608 759 926, 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek od 10:00 h.
  • V pátek bude v 16:30 mše svatá nejen pro děti.
  • V neděli 10. října bude hodová mše svatá (výročí posvěcení kostela).

 

Halenkovice

  • Hledá se další kostelník či kostelnice.
  • V sakristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).