Bohoslužby 26. 12. 2021 - 02. 01. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
26.12.21 
SV Svaté rodiny(sv. Štěpán) Spytihněv 08:45 Za + Antonína Hejdu a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
27.12.21
SV Jan apoštol a evangelista      
Úterý
28.12.21
SV svatých Mláďátek      
Středa
29.12.21
       
Čtvrtek
30.12.21 
  Halenkovice 16:00 Za zdravotníky, kteří se slovem či skutkem provinili proti životu
Spytihněv 17:30  
Pátek
31.12.21
       
Sobota
1.01.2022 
SL Matky Boží, PM Spytihněv 08:45 Za + rodinu Hasoňovu
Halenkovice 10:15  
Neděle
2.01.2022 
SL Zjevení Páně Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosba o BP do dalších let

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Ještě jednou velké poděkování všem, kdo se jakkoliv zapojili do přípravy oslavy Vánoc v našem kostele.
  • Při nedělní mši svaté 26. 12. o svátku Svaté rodiny bude obnova manželských slibů.
  • V sobotu 1. 1. 2022 o slavnosti Matky Boží, Panny Marie bude požehnání do nového občanského roku.
  • V neděli 2. 1. 2022 bude při slavnosti Zjevení Páně žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • V neděli 16. 1. 2022 se po mši svaté uskuteční setkání stávajících i nových zájemců o ministrování, vítané je i zapojení děvčat.