Bohoslužby 12. 12. - 19. 12. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
12.12.21 
3. adventní Spytihněv 08:45 Za + Bohumila Šoustala a dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik
Pondělí
13.12.21
PA Lucie      
Úterý
14.12.21
PA Jan od Kříže      
Středa
15.12.21
  Halenkovice 17:00 Za + Veroniku Kašpárkovou, manžela Františka, dceru Danu Zelíkovou a za ŽR
Čtvrtek
16.12.21 
  Spytihněv 17:30 Poděkování PB za 90 let života, za přijatá dobrodiní, prosba za + rodiče a za + a ŽR (17:15 svátost smíření)
Pátek
17.12.21
       
Sobota
18.12.21.
  Spytihněv 07:00! Za + a ŽR Balášovu (mše sv. nejen pro děti, přede mší svatou není svátost smíření)
Neděle
19.12.21 
4. adventní Spytihněv 08:45 Za farníky
Spytihněv 10:00 Vánoční svatá zpověď
Halenkovice 10:15 Za zemřelého O. Zlámala

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • V sobotu bude rorátní mše s katechezí pro děti.
  • Děti budou připravovat (stlát) jesličky pro Ježíška (a nosit v průvodu lampičky) při každé adventní mši svaté, po sobotní mši svaté nebude snídaně na faře s ohledem na pandemickou situaci.
  • V sobotu 18. 12. bude v 10:00 vánoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem (P. Ryszard T.).

 

Halenkovice

  • Průvod s lampičkami k oltáři bude při každé adventní mši svaté.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • V neděli 12. 12. bude po mši svaté nabídka (vánoční) svaté zpovědi
  • V sakristii lze koupit stolní kalendář, cena 70 Kč.