Bohoslužby 5. 12. - 12. 12. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
5.12.21 
2. adventní Spytihněv 08:45 Za + Vlastimila Tomaštíka, Stanislava, Josefa a rodiče Tomaštíkovy
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
6.12.21
Mikuláš      
Úterý
7.12.21
PA Ambrož      
Středa
8.12.21
SL Neposkv. početí PM Halenkovice 17:00 Za + Marii a Gustava Zelinkovy a dceru Jarušku
Čtvrtek
9.12.21 
  Spytihněv 17:30 Za + a ŽR Janíkovy, Mikoškovu, Kraváčkovu a dar zdraví
Pátek
10.12.21
Sobota
11.12.21.
  Spytihněv 07:00!
Neděle
12.12.21 
3. adventní
žehnání adventních věnců
Spytihněv 08:45 Za + Bohumila Šoustala a dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Děti budou připravovat (stlát) jesličky pro Ježíška (a nosit lampičky) při každé adventní mši svaté, po sobotní mši svaté bude snídaně nejen pro děti na faře.
  • V neděli 5. 12. bude v 17:00 mikulášská nadílka v kostele.

 

Halenkovice

  • V neděli 5. 12. bude po mši svaté mikulášská nadílka v kostele, z toho důvodu se zpovídání odsouvá na 3. adventní neděli.
  • Průvod s lampičkami k oltáři bude při každé adventní mši svaté.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • V neděli 5. 12. bude při mši svaté mikulášská nadílka v kostele.
  • V sakristii lze koupit stolní kalendář, cena 70 Kč.